Inschrijven Tentoonstelling Postex 2017

Procedure inschrijven Postex:

Deze Postex dient voor inschrijving voor de tentoonstelling gebruik te worden gemaakt van een nieuw inschrijfformulier. Dit formulier treft u hierbij aan. Met ingang van deze procedure wordt niet meer gewerkt met voorinschrijvingen, maar direct met definitieve inschrijvingen.

De uiterste datum van inzending is 1 mei 2017. Aanmelding s.v.p. inzenden per post, met bijgesloten de plannen ten behoeve van de jury in tweevoud.

Het thema voor 2017 is ‘Het Muntstelsel door de eeuwen heen’. Inzenders met dit thema hebben absoluut voorrang boven andere inzendingen. Voor nadere informatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

De tentoonstelling betreft categorie 2, 3 en propaganda.

Het inschrijfformulier voor deelnemers aan de tentoonstelling van Postex 2017 treft u onderstaand aan, als een PDF versie. Dit formulier kunt u uitprinten en invullen

Inschrijfformulier Postex 2017 (PDF versie)

Verkoop van Postzegels en toebehoren
Tentoonstelling van postzegel verzamelingen
activiteiten voor het hele gezin!

Postex Nieuwsbrief