Inschrijven

Procedure inschrijven Postex:

Deze Postex dient voor inschrijving voor de tentoonstelling gebruik te worden gemaakt van een nieuw inschrijfformulier. Dit formulier treft u hierbij aan. Met ingang van deze  procedure wordt niet meer gewerkt met voorinschrijvingen, maar direct met definitieve inschrijvingen.

De uiterste datum van inzending is 1 mei 2018. Aanmelding s.v.p. inzenden per post, met bijgesloten de plannen ten behoeve van de jury in tweevoud.

De deelname bedraagt € 7,00 per kader.

Het thema voor 2018 is ‘Olympische Spelen’. Inzenders met dit thema hebben absoluut voorrang boven andere inzendingen. Voor nadere informatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

De tentoonstelling betreft categorie 1, 2, 3 en propaganda.

Het inschrijfformulier voor deelnemers aan de tentoonstelling van Postex 2018 treft u onderstaand aan in PDF versie.

Postex 2018 Aanmelding

Postex 2018 Anmeldung

Postex 2018 Subscription