Welkom op Postex 2017

Voor elke postzegelverzamelaar wat wils
De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars organiseert i.s.m. de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen (GSE), een samenwerkingsverband van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) en PostNL, dit jaar voor de negentiende maal de nationale Postzegelshow POSTEX 2017.

Een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het hele gezin. Met een actief kijk-doe- programma met onder andere:
Jeugdfilatelie, handelarenstands, PostNL, Dag van de Postzegel, promotiestands van gespecialiseerde filatelisten verenigingen, tentoonstelling, postzegelbergen, gratis taxaties van verzamelingen en losse postzegels en nog veel meer.

Ook voor niet-filatelisten is ruime aandacht zoals een tentoonstelling van Creatief met / door postzegels.

Geen vrijdagavondopenstelling

In het blad Collect van PostNL staat vermeld dat Postex op vrijdag 20 oktober is geopend van 10.00 tot 20.00 uur. Dit is onjuist. De openingstijd van Postex 2017 is op vrijdag 20 oktober van 10.00 tot 17.00 uur.

Verkoop van Postzegels en toebehoren
Tentoonstelling van postzegel verzamelingen
activiteiten voor het hele gezin!

Postex Nieuwsbrief