Welkom op Postex 2016

Voor elke postzegelverzamelaar wat wils
De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars organiseert i.s.m. de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen (GSE), een samenwerkingsverband vande Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) en PostNL, dit jaar voor de achttiende maal de nationale Postzegelshow POSTEX 2016.

Een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het hele gezin. Met een actief kijk-doe-programma met onder andere: Jeugdfilatelie, handelarenstands, PostNL, Dag van de Postzegel, promotiestands van gespecialiseerde filatelisten verenigingen, tentoonstelling, postzegelbergen, gratis taxaties van verzamelingen en losse postzegels en nog veel meer. Ook voor niet-filatelisten is ruime aandacht zoals een tentoonstelling van Creatief met / door postzegels.

Op veler verzoek is Postex op vrijdag 14 oktober van 10.00 tot 20.00 uur geopend. Bezoekers, die na 17.00 uur komen, hebben gratis toegang.
Verkoop van Postzegels en toebehoren
Tentoonstelling van postzegel verzamelingen
activiteiten voor het hele gezin!